โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "มะขามแช่อิ่ม"

วันที่ 07 ธ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 52


วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ได้ทำมะขามแช่อิ่ม ในชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ทำมะขามแช่อิ่ม ในชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วันที่ 21 พฤศจิกกายน 2560 คุณหมอจากโรงพยาบาลเชียงยืน ได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟัน นักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ ได้นำนักเรียนไปแข่งกีฬานักเรียน (สาย B) ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองล่าม (ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กๆๆ) http://schoolweb.eduzones.com/banlaonongbuadonpho/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20171214203150qTvHY2q