ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "มะขามแช่อิ่ม"

วันที่ 07 ธ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 15


วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ได้ทำมะขามแช่อิ่ม ในชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ทำมะขามแช่อิ่ม ในชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วันที่ 21 พฤศจิกกายน 2560 คุณหมอจากโรงพยาบาลเชียงยืน ได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟัน นักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วิถีชาวพุทธ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
ประชาสัมพันธ์
Feature
Link การศึกษา