กศน.ตำบลบ้านกระแชง
ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" โดยกิจกรรมฐานในครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการวัดค่าอุณหภูมิโดยฝึกทักษะการอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ ...
  • ผู้เข้าชมวันนี้
  • ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด