โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์)

โครงการอาหารกาย อาหารใจ ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระพุทธศาสนา

วันที่ 25 พ.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 77

                               เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  คณะสงฆ์อำเภอบ้านบึงร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์) จัดกิจกรรมโครงการอาหารกาย อาหารใจ ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระพุทธศาสนา   เพื่อการฝึกจิต ฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่น ฝึกการฟังธรรมจากใจและสามารถปฏิบัติได้  จะทำให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ ในการนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน จากคณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง ,ผู้นำชุมชน และท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเกียรติมาร่วมงาน พร้อมจัดกิจกรรมการทำบุญถวาย//ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และขนมต่างๆ อีกมากมาย มาเลี้ยงนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

  


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556 โดยนักเรียนจัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านเสพติด พร้อมทั้งออกประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์)จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และกิจกรรมการลอยกระทงของนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยมีนายณัฏฐ์พล ไหว้พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการร้องเพลงวันแม่ การแสดงละครวันแม่ของนักเรียน