โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์)

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

วันที่ 22 พ.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 56
                      นายณัฏฐ์พล     ไหว้พรหม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89  สำหรับกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เป็นการจัดกิจกรรมทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเน้นการทำความดี ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ  อาทิ  การปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ การนั่งสมาธิ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เป็นต้น 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556 โดยนักเรียนจัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านเสพติด พร้อมทั้งออกประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์)จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และกิจกรรมการลอยกระทงของนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยมีนายณัฏฐ์พล ไหว้พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการร้องเพลงวันแม่ การแสดงละครวันแม่ของนักเรียน