โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์)

ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

วันที่ 21 มี.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 229

              วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์)นำนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรีข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์) จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556 โดยนักเรียนจัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านเสพติด พร้อมทั้งออกประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์)จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และกิจกรรมการลอยกระทงของนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร์) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยมีนายณัฏฐ์พล ไหว้พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการร้องเพลงวันแม่ การแสดงละครวันแม่ของนักเรียน