ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กน้อยโรงเรียนสคูลเว็บร่วมอนุรักษ์และสืบสานวั...

เด็กน้อยโรงเรียนสคูลเว็บร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยการปล่อยโคมลอยเนื่องในวันลอยกระทง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
เผยเด็ก ป.3 ทั่วประเทศมีปัญหาอ่าน-เขียนไม่ได้ 3.5 หมื่นคน กมล เผยผลสำรวจการอ่าน - เขียน เด็ก ป.3 ทั่วประเทศ ประมาณ 6 แสนคน พบ 3.5 หมื่น อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ขณะที่อีกประมาณ 2 แสน อ่าน-เขียนไม่คล่...
รัฐบาลใช้งบ 8 พันล้าน สร้างอาคารเรียน ห้องเรียน รัฐบาลใช้งบ 8 พันล้าน สร้างอาคารเรียน ห้องเรียน สพฐ.กว่า 9 หมื่นหลัง ส้วมกว่า 3 หมื่นห้อง นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ ...
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนส่งน้องเรียนจบปีที่ 9 รับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับอาชีวศึกษาของรัฐบาล ตามสาขาที่กำหนดให้ทุนเรียน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบหลักสูตรในระดับการศึกษานั้น ...