ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กน้อยโรงเรียนสคูลเว็บร่วมอนุรักษ์และสืบสานวั...

เด็กน้อยโรงเรียนสคูลเว็บร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยการปล่อยโคมลอยเนื่องในวันลอยกระทง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวการศึกษาไทย by www.enn.co.th
รับตรง (ช่วงที่ 2) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 01 - โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ดูรายละเอียด.. 02 - โครงกา...
เริ่มปีนี้ ! สทศ.จัดสอบ U-NET วัดความรู้เด็กป.ตรี ก่อนเรียนจบ วันนี้(24 เม.ย.) มีรายงานข่าวว่าที่การประชุมบอร์ด สทศ. มีมติให้มีการจัดสอบ U-NETหรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับ...
รับตรง (ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทย าเขตบางพระ ปีการศึกษา 2557 คณะที่เปิดรับ - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รับ 330 คน - คณ...