ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กน้อยโรงเรียนสคูลเว็บร่วมอนุรักษ์และสืบสานวั...

เด็กน้อยโรงเรียนสคูลเว็บร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยการปล่อยโคมลอยเนื่องในวันลอยกระทง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ก้าวสู่สากล ส่งครู-นักเรียนไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลจากการคัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศกว่า ...
รัฐหนุนลูกชาวนารับทุนเรียนฟรี - ยัน1อำเภอ1ทุน ยังเดินหน้าต่อ รัฐหนุนลูกชาวนามีโอกาสในสังคมมากขึ้น หนุนเรียนฟรีจบปริญญา สั่งขยายโอกาสทุนการศึกษาเพิ่ม หวังให้มีอาชีพหลากหลาย ชี้โครงการ1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษายังเดินหน้าต่อ เม
50ทุนเรียนการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ซีพีเอฟจับมือ PIM ผลิตบัณฑิตป้อนครัวโลก ซีพีเอฟ ร่วมมือกับสถาบันฯ ปัญญาภิวัฒน์ ผลิตบัณฑิตคุณภาพป้อนครัวโลก ในหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ...