ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กน้อยโรงเรียนสคูลเว็บร่วมอนุรักษ์และสืบสานวั...

เด็กน้อยโรงเรียนสคูลเว็บร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยการปล่อยโคมลอยเนื่องในวันลอยกระทง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
จี้อุดมศึกษาผลิตบัณฑิตตามความต้องการประเทศ นักวิชาการ จี้สถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนความคิด ผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของประเทศ เลิกผลิตเฉพาะที่ตนเองถนัด นักวิชาการ จี้สถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนความคิด ผล...
เทคนิคครูมือใหม่ สำหรับกลวิธีการชี้แนะนั้นจัดได้ว่าเป็นความรู้เชิงปฏิบัติ(practical knowledge) ที่ผู้ชี้แนะได้ค้นพบในการลงมือปฏิบัติการชี้แนะกับผู้เรียนในสถานการณ์การทำงานจริง แล้วเก็บเป็นกลวิธีเฉพ...
เริ่มอนุมัติโยกย้าย ผอ.เขตพื้นที่ฯ 20 ราย มติ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้คุรุสภาถอนรายชื่อผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ประถมฯ 169 เขตและให้รายงานกลับมาใหม่หลังตั้ง กก.สืบหาข้อเท็จจริง ส่วนจะชื่อเดิมหร...