ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กน้อยโรงเรียนสคูลเว็บร่วมอนุรักษ์และสืบสานวั...

เด็กน้อยโรงเรียนสคูลเว็บร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยการปล่อยโคมลอยเนื่องในวันลอยกระทง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
โครงการติวฟรีสรุปเข้ม Step up ขยับฝัน แบ่งปัน...ชายแดนใต้ โดยศอ.บต.ร่วมกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสถานีวิทยุจุฬาฯ จะดำเนินโครงการติวฟรี สรุปเข้ม Step up ขยับฝัน ...
โครงการ Young SU Camp (ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า ครั้งที่ 4) เชิญชวนน้อง ๆ ระดับชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า ที่กำลังตามหาความฝัน มาร่วมค้นหาประสบการณ์ของความเป็น "อักษรศาสตร์ ศิลปากร" Young SU CAMP ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ
มธ.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรวารสารบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ...