โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ จ.18 นับตัว ณ วันที่ 1 มี.ค. 59 เพื่อประกอบการเลื่อนขั้น ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2559)

วันที่ 09 มี.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 222
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ จ.18 นับตัว ณ วันที่ 1 มี.ค. 59 เพื่อประกอบการเลื่อนขั้น ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2559)
ดาวโหลดเอกสารได้ที่http://www.phitsanulok3.go.th/show_send.php?show_send=393ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง