โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School
วันพุธที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยารับการประเมินโครงการอาหารกลางวัน จากคณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ...
    ผู้เข้าชมวันนี้
1    
    ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
4    
    ผู้เข้าชมเดือนนี้
64    
    ผู้เข้าชมทั้งหมด
1388