โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

Banbung Wittaya School
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นำโดยนายพูลสุข ต๊อดแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ครูนิภาพร ...