โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต๑

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ

วันที่ 14 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 64
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT ของ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.1. เลือกเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด2. เลือกเมนูข้อมูลโรงเรียน หรือ เลือกดูข้อมูลรายโรง ให้เลือกรายชื่อโรงเรียนhttp://data.bopp-obec.info/emis/news_show.php?id=26
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ