งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ค้นหา

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

ผู้เข้าชม : 218
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้รับเกียรติบัติเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาทางการศึกษา จากคุรุสภา

>>ชมภาพ<<
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นายนิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "ตลาดนัดหัดขาย" ประจำปีการศึกษา2557 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ และทักษะประสบการณ์ในด้านการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ หรือสินค้าที่นำมาจำหน่าย สามารถนำไปหารายได้ระหว่างเรียนและเสริมอาชีพได้ และจะมีขึ้นทุกๆ วันพุธช่วงเวลาพักกลางวัน ณ บริเวณหน้าห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี>>ชมภาพ<<
นางสาวภริยานันท์ ปาสุนัน ชนะเลิศการแข่งขันเรียงความ ในหัวข้อ "กตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ" โดยบริษัทนิกรเทคโนการเกษตร จำกัด และได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตคุณธรรม ประจำปี 2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ดร.นิกร ยาอินตา ประธานกรรมการบริหารบริษัทนิกรเทคโนการเกษตร จำกัด มอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับนางสาวภริยานันท์ ปาสุนัน และมอบเงินสนับสนุนเพื่อการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้กับโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จำนวน 10,000 บาท>>ชมภาพ<<
นายนิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งเข้ารับเกียรติบัตรพระราชทานรางวัลการประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเพชร ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558>>ชมภาพ<< นาย นิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งเข้ารับเกียรติบัตรพระราชทานรางวัลการ ประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเพชร ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 - See more at: http://www.tkb.ac.th/tkb/?name=news&file=readnews&id=250#sthash.x2v6flP9.dpuf
CONNECT WITH US