งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ค้นหา
ข่าวกิจกรรม

นางสาวภริยานันท์ ปาสุนัน ชนะเลิศการแข่งขันเรียงความ ในหัวข้อ "กตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ" โดยบริษัทนิกรเทคโนการเกษตร จำกัด และได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตคุณธรรม ...

CONNECT WITH US