ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสี Game day จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 ...

กีฬาสี Game day 2013 กีฬาสี Game day จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวการศึกษาไทย by www.enn.co.th
International Society of Nephrology มอบทุนอบรมและพัฒนาวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  International Society of Nephrology (ISN) หน่วยงานด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาวิจัยทางว...
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดหลักสูตรรับภัยคุกคามด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกและเวชปฏิบัติที่จะสามารถรับมือกับภัยคุกคามใหม่ด้านสุขภาพ และตอบสนองต่อ...
Victoria University of Wellington มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก Victoria University of Wellington   ประเทศนิวซีแลนด์กำลังรับสมัครทุนระดับปริญญาเอก ทั้งนั...