ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสี Game day จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 ...

กีฬาสี Game day 2013 กีฬาสี Game day จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Fun Course for Smart Kids

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
เริ่มอนุมัติโยกย้าย ผอ.เขตพื้นที่ฯ 20 ราย มติ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้คุรุสภาถอนรายชื่อผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ประถมฯ 169 เขตและให้รายงานกลับมาใหม่หลังตั้ง กก.สืบหาข้อเท็จจริง ส่วนจะชื่อเดิมหร...
เด็กไทยรองบ๊วยทักษะไอซีทีชี้ต้องเร่งพัฒนาครู ปรับหลักสูตรใหม่ ผลการวิจัย ICILS 2013 การรู้คอมพิวเตอร์ของเด็กไทยเป็นอันดับรองสุดท้าย อยู่ในลำดับ 13 จาก 14 ประเทศที่เข้าร่วม ได้ 373 คะแนนจากค่ากลาง 500 คะแนน ...
สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ จัด จิบน้ำชาสัมมนาการลงทุน.....ทิศทางการลงทุนปีแพะ (2558) สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมพิเศษ เชิญชวนหมู่สมาชิกชาวสวนกุหลาบเข้าร่วมฟังเสวนาพิเ...