เทคนิคการดึงลูกฟตซอล

วันที่ 19 ม.ค. 2562เทคนิคการดึงลูกฟตซอล
 

แม้ว่าเทคนิคการดึงบอลหรือการใช้ฝ่าเท้า ส่วนมากจะใช้ในกีฬาฟุตซอล มากกว่าฟุตบอล แต่ทว่าการคอนโทรลฟุตบอลด้วยการดึงบอลนั้น หากฝึกซ้อมได้อย่างชำนาญ ก็ทำให้การเล่นหรือเลี้ยงลูกฟุตบอลของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การดึงบอลคืออะไร

การดึงบอล คือ การใช้ฝ่าเท้า หรือใต้พื้นรองเท้า ในการเลี้ยงลูกฟุตบอล เป็นทักษะที่ใช้นอกเหนือจากการใช้ข้างเท้าด้านใน และข้างเท้าด้านนอกสัมผัสลูกฟุตบอล ขณะเคลื่อนที่

ใช้ฝ่าเท้าส่วนใดดึงบอล

การดึงบอลที่ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ ต้องใช้ตั้งแต่ ตรงกลางฝ่าเท้าขึ้นไป จนถึงปลายเท้า ..หากใช้พื้นที่ตรงกลางฝ่าเท้าลงมาจนถึงส้นเท้า มักเกิดข้อผิดพลาดบ่อย ยกตัวอย่างเช่น บอลไม่ไหลตามเท้า บอลพันขา เป็นต้น