โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn school

ม.1 เดินทางไปถวายพระพรฯ

วันที่ 05 ต.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 185
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จะเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
ในวันที่ 11 ตุลาคม  2559
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง