โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn school

เปิดงานสัปดาห์วิทย์ฯ Science show

วันที่ 02 ก.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 208
โรงเรียนอนุบาลสมปองได้รับเชิญให้มาทำการแสดง Science show 
เปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสต
ร์แห่งชาติ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 18 สิงหาคม 59
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
เรียกได้ว่า นักเรียนของเราไม่ธรรมดาเลย
ค่ะ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการนำตัวแทนนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 https://www.youtube.com/watch?v=lhJBGyaGwB4&feature=share
โรงเรียนอนุบาลสมปองได้รับเชิญให้มาทำการแสดง Science show เปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 18 สิงหาคม 59ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมาเรียกได้ว่า นักเรียนของเราไม่ธรรมดาเลยค่ะ