โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn school

ประถมศึกษา

วันที่ 23 ก.พ. 2562
ระดับประถมศึกษา    
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,670 บาท/ภาคเรียน
    (บุตรข้าราชการ,ลูกจ้างประจำสามารถเบิกได้)  
    ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 400 บาท/ภาคเรียน
    ค่าเรียนว่ายน้ำ 400 บาท/ภาคเรียน
    ค่าของใช้ส่วนตัว 180 บาท/ภาคเรียน
    ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท/ปี
    ค่าเรียนดนตรี (คีย์บอร์ดไฟฟ้า) (ปกติ 800) ฟรี
    ค่าเรียนภาษาด้วยระบบ BESL (ปกติ 400) ฟรี
    ค่าบัตรนักเรียนระบบ RFID (ปกติ 100) ฟรี
  รวม 3,800 บาท/ภาคเรียนเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนจำหน่ายที่โรงเรียน
    เครื่องแบบนักเรียน ชุดละ 450    บาท
    ชุดกีฬาอนุบาล ชุดละ 200    บาท
    ชุดกีฬาประถม ชุดละ 350    บาท
    ชุดกีฬามัธยม ชุดละ 380    บาท