โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn school

ปฐมวัย(อนุบาล)

วันที่ 19 ก.ค. 2561
ระดับอนุบาล    
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,753 บาท/ภาคเรียน
    (บุตรข้าราชการ,ลูกจ้างประจำสามารถเบิกได้)  
    ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 350 บาท/ภาคเรียน
    ค่าเรียนว่ายน้ำ 350 บาท/ภาคเรียน
    ค่าของใช้ส่วนตัว 197 บาท/ภาคเรียน
    ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท/ปี
    ค่าสื่อในการจัดประสบการณ์เรียนรู้
    ของสถาบันวิจัยการเรียนรู้
(ปกติ 1,500) ฟรี
   ค่าเรียนดนตรี (คีย์บอร์ดไฟฟ้า) (ปกติ 800) ฟรี
   ค่าเรียนภาษาด้วยระบบ BESL (ปกติ400) ฟรี
  รวม 3,800 บาท/ภาคเรียน
   เครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนจำหน่ายที่โรงเรียน
    เครื่องแบบนักเรียน ชุดละ 300    บาท
    ชุดกีฬาอนุบาล ชุดละ 200    บาท
    ชุดกีฬาประถม ชุดละ 350    บาท
    ชุดกีฬามัธยม ชุดละ 450    บาท