โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn school

เตรียมอนุบาล

วันที่ 14 ธ.ค. 2561
ระดับเตรียมอนุบาล    
    ค่าธรรมเนียมการเรียน    5,428 บาท/ภาคเรียน  หรือ
    เดือนแรก 1,428  บาท  เดือนต่อไปเดือนละ 1,000 บาท


เครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนจำหน่ายที่โรงเรียน
    เครื่องแบบนักเรียน ชุดละ 450    บาท
    เอี้ยมอนุบาล ชุดละ  55    บาท