โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

Sompong Wittaya Nusorn school

สมัครเรียน

วันที่ 18 พ.ย. 2561

 
Tuition Fee & Miscellaneous
Tel.08-1709-3704 , 08-7655-2607
........................................................................................
Nursery
    Tuition Fee  5,428 baht/semester
    First month 1,428 baht
       following months 1,000 baht
.......................................
Kindergarten
    Tuition Fee  1,000 baht/semester
    Meal   1,350 baht/semester
    Computer 500 baht/semester
    Swimming pool 500 baht/semester
    Tool   300 baht/semester
    Insurance 150 bath/year
  Total 3,800 baht/semester
    book (1,500 bath) Free  
.......................................
Primary
    Tuition Fee  1,000 baht/semester
    Meal   1,550 baht/semester
    Computer 500 baht/semester
    Swimming pool 500 baht/semester
    Tool   100 baht/semester
    Insurance 150 bath/year
  Total 3,800 baht/semester
.......................................
Secondary
    Tuition Fee  2,050 baht/semester
    Meal   1,600 baht/semester
    Insurance 150 bath/year
  Total 3,800 baht/semester
.......................................
School Materials
    School Uniform   1 set  450 bath
    Kindergarten P.E. Uniform   1 set  200 bath
    Primary P.E. Uniform   1 set  350 bath
    Secondart P.E. Uniform   1 set  380 bath