โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง

www.apschool.ac.th

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 09 มิ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 1573
    โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ นำโดย นายนพดล  โรจน์วรกุล  ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลภูกระดึง พร้อมคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ที่จังหวัดระยอง  ในระหว่างวันที่  7 - 10 มีนาคม 2556 บรรยากาศเป็นกันเอง ในงานนี้นักเรียนได้ความรู้และความบันเทิงแบบครบครันจริงๆ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ นำโดย นายนพดล โรจน์วรกุล ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลภูกระดึง พร้อมคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ที่จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2556 บรรยากาศเป็นกันเอง ในงานนี้นักเรียนได้ความรู้และความบันเทิงแบบครบครันจริงๆ
นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึงเข้าสอบวัดผลและประเมินผล ONet ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันนั้นมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียนและเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เรียน