เข้าค่ายลูกเสือ

วันที่ 20 ม.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 876

โรงเรียนอนุบาลชนแดน ได้นำลูกเสือสามัญ - สามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่าย ณ ไร่บรรจงนุช  ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์UploadImage
 ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนอนุบาลชนแดน กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
โรงเรียนอนุบาลชนแดน ได้นำลูกเสือสามัญ - สามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่าย ณ ไร่บรรจงนุช ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลชนแดน นำโดย ผู้อำนวยการไพรวัลย์ พุทธารัตน์ และคณะครู เชิญผู้ปกครองนักเรียน ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชนแดน