หนึ่งห้องเรียน หนึ่งวิถีชุมชน

วันที่ 15 เม.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 546

TSC CAMP Anukoolnaree - ๑ ห้องเรียน ๑ วิถีชุมชน (วัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง)  

คลิปวิดีโอชุดนี้ ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ห้องเรียน ๑ วิถีชุมชน

 ภายใต้ภารกิจ TSC ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
TSC CAMP Anukoolnaree - ๑ ห้องเรียน ๑ วิถีชุมชน (วัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง) คลิปวิดีโอชุดนี้ ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ห้องเรียน ๑ วิถีชุมชน ภายใต้ภารกิจ TSC ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง