สือการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องเซปักตะกร้อ

กลุ่มสาระวิชาพละศึกษา

วันที่ 18 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 7
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ "วิทยาศาสตร์กับการเดินทางและการสื่อสาร" โดยเด็กๆได้ประดิษฐ์โทรศัพท์จากแก้วพลาสติกและสนุกสนานกับเกมปริศนาคำทายผ่านการแสดงท่าทางค่ะ
ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรม "วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม" โดยกิจกรรมฐานในครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการวัดค่าอุณหภูมิโดยฝึกทักษะการอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ นอกจากนี้เด็กๆยังได้สนุกกับการเล่นเกมเบาะดนตรี (เก้าอี้ดนตรี) อีกด้วยค่ะ

สือการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องเซปักตะกร้อ

ที่อยู่

โทรศัพท์ 0624052682 อีเมล์ : kotchawong22@icloud.com

Engine by SchoolWeb.in.th