กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประวัติ

วันที่ 17 ก.พ. 2562
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่ถนนสุรินทร์ – ศรีสะเกษ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32170 โทรศัพท์ 0-4456-9163 โทรสาร 0-4456-9300 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 63 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา เป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน