โรงเรียนบ้านตลาดชัย TALADCHAI SCHOOL

สรุปกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 66 ระดับเขตพี้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 20 พ.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 452
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66  ระดับเขตพื้นที่  ประจำปีการศึกษา  2559
โรงเรียนบ้านตลาดชัย  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8
ลำดับ กลุ่มสาระ รายการ คะแนน เหรียญ อับดับที่ ชื่อ-สกุล
นักเรียน
ชื่อ-สกุล
ครูผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือ  ป.1-3 72 เงิน 20 ด.ช.มะซอฬัส  หามะ นางจันทร์เพ็ญ  อุไรรัมย์
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 70 เงิน 5 ด.ญ.จงกล  นรินรัมย์ นางสากล  พิมพาชาติ
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 -ด.ญ.กิตติยา  สร้อยเสน
-ด.ญ.ศรีอัมพร  ปลอมรัมย์
-ด.ช.พงศกร  สร้อยเสน
นางวันทนา  สิ่วไธสง
นายยุทธิชัย  อักษรณรงค์
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ม.1-3
68 ทองแดง 4 -ด.ช.อานนท์  นรินรัมย์
-ด.ญ.อาริษา  มานุจำ
-ด.ญ.บัณฑิตา  ทองสุข
นายกำพล  เอื้อสามาลย์
นางจันทร์เพ็ญ  อุไรรัมย์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย  ป.1-ม.3 77 เงิน 10 -ด.ญ.กฤษณา  คำงาม
-ด.ญ.ฐานวีร์  ประทุมทอง
-ด.ญ.น้ำทิพย์  อะรัมย์
-ด.ญ.บุณสิตา  บุญครอง
-ด.ญ.พณิชา  ทองโท
-ด.ญ.มนัสท์  ไขยา
-ด.ญ.รจนกร  อำอาง
-ด.ญ.วิศัลยา  บุญครอง
-ด.ญ.อารยา  ไกรเสือ
-ด.ญ.เสาวลักษณ์  สีหา
นางเจนจิรา  อินทาหอม
นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
นางสาวศิรินภา  ธีระวิทยาภรร์
 
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66  ระดับเขตพื้นที่  ประจำปีการศึกษา  2559
โรงเรียนบ้านตลาดชัย  กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8
ลำดับ กลุ่มสาระ รายการ คะแนน เหรียญ อับดับที่ ชื่อ-สกุล
นักเรียน
ชื่อ-สกุล
ครูผู้ฝึกสอน
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดียวฆ้องวงเล็ก ม.1-3 91 ทอง ชนะเลิศ ด.ช.เมธี  ศรีวิชัย นายชัชวาลย์  ธีระวิทยาภรณ์
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-6 72 เงิน ชนะเลิศ ด.ญ.สริตา  สุขตาม นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 81 ทอง 10 -ด.ช.ดนัย  ศรีชมพู
-ด.ช.สหมณฑล  ละเมียดดี
-ด.ช.สุธากร  เจ็ดรัมย์
นายกำพล  เอื้อสามาลย์
นางปราณี  นิลนันท์
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมไว้อาลัยเพลงสุดท้ายครูชลธี แต่งให้สายัณห์ สัญญา ชื่อเพลงสุดท้าย ผู้ร้อง วันชนะ เกิดดี เนื้อร้อง/ทำนอง ครูชลธี ธารทอง "พี่เป้า" สายัณห์ สัญญา ระบบการทำงานร่างกายล้มเหลว เสียชีวิตแล้ว-เตรียมเคลื่อนศพไปวัดไร่ขิง วันที่ 11 ก.ย. ผู้สื่อข่าว "ข่าวสด" รายงานว่า เวลาประมาณ 12.35 น. พี่เป้า สายัณห์ สัญญา หรือ สายัณห์ ดีเสมอ อายุ 60 ปี นักร้องลูกทุ่งแหบมหาเสน่ห์ เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลธนบุรี หลังจากล้มป่วยด้วยอาการมะเร็งตับอ่อนมาระยะหนึ่ง และมะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆ แพทย์เผยระบบการทำงานร่างกายล้มเหลว มีรายงานว่า ก่อนที่พี่เป้า สายัณห์ จะสิ้นลมหายใจ ภรรยาได้เข้ามาบอกว่าให้หลับตาทำสมาธิ จากนั้นนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานของประเทศไทยก็จากไปอย่างสงบ เบื้องต้น ญาติเตรียมนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ในวันที่ 12 ก.ย. ส่วนวันเสาร์นี้งดการแสดงคอนเสิร์ต พระครูปลัดถาวร ถาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ญาติสายัณห์ สัญญา ด้ติดต่อมาเพี่อขอตั้งศพสายัณห์ เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพ และสวดพระอภิธรรม ที่วัดไร่ขิง ในวันที่ 12 กันยายนนี้ โดยให้ทางวัดไร่ขิงประสานสำนักพระราชวังเพื่อขอน้ำหลวงอาบศพ โดยทางวัจัดศาลาเอนกประสงค์ ซึ่งเป็นศาลาใหญ่ และเป็นศาลาเดียวกันกับพิธีสวดอภิธรรมศพ ยอดรั