โรงเรียนบ้านตลาดชัย TALADCHAI SCHOOL

ปี 2556

วันที่ 16 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คะแนนโอเน็ต ป.6ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คะแนนโอเน็ต ม.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
สรุปผลสอบโอเน็ต ปี 2556 ของ สพป.บร 1