โรงเรียนบ้านตลาดชัย TALADCHAI SCHOOL

ระบบเก็บข้อมูล DMC

วันที่ 17 ก.ค. 2561

รหัสระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)
ชื่อผู้ใช้  31010060
รหัสผ่าน  31010060