โรงเรียนบ้านตลาดชัย TALADCHAI SCHOOL

สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

วันที่ 23 ก.ค. 2561

สรุปเข้มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชีววิทยาโอลิมปิก ม.ต้น ตอน 1


ชีววิทยาโอลิมปิก ม.ต้น ตอน 2


ชีววิทยาโอลิมปิก ม.ต้น ตอน 3


ชีววิทยาโอลิมปิก ม.ต้น ตอน 4


ชีววิทยาโอลิมปิก ม.ต้น ตอน 5


ชีววิทยาโอลิมปิก ม.ต้น ตอน 6


ชีววิทยาโอลิมปิก ม.ต้น ตอน 7


ชีววิทยาโอลิมปิก ม.ต้น ตอน 8


ชีววิทยาโอลิมปิก ม.ต้น ตอน 9


ชีววิทยาโอลิมปิก ม.ต้น ตอน 10


ไฟฟ้า ตอนที่ 1


ไฟฟ้า ตอนที่ 2


ติดเตรียมฯ กลศาสตร์ ตอน 1 ม.ต้น


ติดเตรียมฯ กลศาสตร์ ตอน 2 ม.ต้น


ติวสอบโอเน็ต ม.3 สารและสมบัติของสาร


ครูติ่ง ติวมาม่า 16h วิทยาศาสตร์ โอเน็ต

สอนศาสตร์ ม.ต้น สารและการแยกสาร


สอนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ระบบสืบพันธุ์เพศชาย


วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ม.3


ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ทบทวน วิทย์ คณิต สสวท.

เฉลยข้อสอบสอบเข้า ม.4


เตรียมสอบเข้า ม.4 วิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง งานและพลังงาน


วิทยาศาสตร์ ม.ต้น โครงสร้างเซลล์


วิทยาศาสตร์ ม.ต้น พลังงานไฟฟ้า


วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง โมเมนต์ของแรง


วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง  การจำแนกสาร


วิทยาศาสตร์ ม.ต้น  เรื่อง  ลม ฟ้า อากาศ