โรงเรียนบ้านตลาดชัย TALADCHAI SCHOOL

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

วันที่ 24 พ.ค. 2561
การกรอกข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 โรงเรียนบ้านตลาดชัย  กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 8   การกรอกข้อมูลให้     เว๊ปงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 634  เลือกสพป.บร 1(ลำดับที่ 22)  เข้าสู่ระบบโรงเรียน  Username     sppv27z1103       Password    6WSJF     ลงทะเบียนแข่งขัน  กรอกชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนตามจำนวนที่กำหนด  นำรูปนักเรียนและครูลงในข้อมูลบัตรผู้เข้าแข่งขัน  (ปฏิบัติเช่นนี้ทุกกิจกรรมที่ส่งแข่งขัน)
มีปัญหา โทร.0819556282 ครูกำพล  เอื้อสามาลย์
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งขันที่นครพนมและมุกดาหาร

เข้าเว็ปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 http://www.sillapa.net/home/