นักเรียนชั้นป.6 ปฏิบัติธรรม

วันที่ 13 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 104


 

                                เมื่อวันจันทร์และอังคารที่ 12-13 มีนาคม 2561  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ สำนักปฏิบัติธรรมภิกษุณี ดรุณีวิเวกาศรม 198 หมู่ 1 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  เทศบาลเมืองพะเยา 56000
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการณ์กิจกรรมพี่แมร์แตร์ช่วยน้องปิยมาตย์จะมีการจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 กันยายน ถึง 29 กันยายน 2559 นี้โดยจะมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับน้องๆโรงเรียนปิยมาตย์
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกลประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 นักเรียนโรงเรียนปิยมาตย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้ทำกิจกรรมเดินทางไกลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาลูกเสือ โดยในการเดินทางไกลครั้งนี้ได้กำหนดระยะทางจากโรงเรียนปิยมาตย์ไปที่ วนอุทยานร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยในระหว่างทางจะมีฐานกิจกรรมของโรงเรียนที่จะฝึกความรู้ ความสามัคคี ความอดทน และความมีวินัยในช่วงเช้า จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมฐานความรู้จากเจ้าหน้าที่วิทยากรจากวนอุทยานร่องคำหลวง
กำหนดการณ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 19 - 23 กันยายน 2559 ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบครั้งนี้ด้วยค่ะ