พิธีมอบประกาศนียบัตร PM 06

วันที่ 10 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 58


 

                               ในวันเสาร์ที่ 10  มีนาคม 2561  โรงเรียนปิยมาตย์ได้จัดให้มีพิธีมิสซาในโอกาสที่นักเรียนโรงเรียนปิยมาตย์รุ่น PM 06 จะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้าเวลา 9.00 น. ได้มีพิธีมิสซา โดยคุณพ่อเปา ที่วัดน้อยโรงเรียนปิยมาตย์ และต่อจากนั้นในเวลาประมาณ 10.30 น.  ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ  ห้องสมุดโรงเรียนปิยมาตย์

 


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการณ์กิจกรรมพี่แมร์แตร์ช่วยน้องปิยมาตย์จะมีการจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 กันยายน ถึง 29 กันยายน 2559 นี้โดยจะมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับน้องๆโรงเรียนปิยมาตย์
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกลประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 นักเรียนโรงเรียนปิยมาตย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้ทำกิจกรรมเดินทางไกลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาลูกเสือ โดยในการเดินทางไกลครั้งนี้ได้กำหนดระยะทางจากโรงเรียนปิยมาตย์ไปที่ วนอุทยานร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยในระหว่างทางจะมีฐานกิจกรรมของโรงเรียนที่จะฝึกความรู้ ความสามัคคี ความอดทน และความมีวินัยในช่วงเช้า จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมฐานความรู้จากเจ้าหน้าที่วิทยากรจากวนอุทยานร่องคำหลวง
กำหนดการณ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 19 - 23 กันยายน 2559 ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบครั้งนี้ด้วยค่ะ