กศน.ตำบลโนนกุง

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

วันที่ 05 เม.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 101
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภตระการพืชผล ออกเยี่ยมชม บ้านหนังสือชุมชุนและห้องสมุดอำเภอตระการพืชผลสาขา ตำบลโนนกุง พร้อมให้กำลังใจ พบปะพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะ แก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน บรรณารักษ์อาสา และครู กศน.ตำบล
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผู้นำชุมชน สู่สังคมอุดมปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก นายลิขิต นพรัตน์ ปลัดอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของการอ่านและวิธีการคิดเพื่อพัฒนาตน และพัฒนาประเทศ กลุ่มเป้าหมาย 4 ตำบลคือ ตำบลกระเดียน บ้านแดง โนนงกุง และตำบลถ้ำแข้ ทั้งนี้เพื่อขยายผลการส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการอ่านเพื่อพัฒนาตนและชุมชนให้เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล