เว็บไซต์สะสมผลงาน ครูปนัดดา กองมนต์
ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ...