ห้องเรียนออนไลน์ครูรุตน์
ค้นหา
ข่าวกิจกรรม

ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมพิเศษ Fun Course for Smart Kids นี้ เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ "วิทยาศาสตร์กับการเดินทางและการสื่อสาร" ...

CONNECT WITH US