การประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

วันที่ 26 มิ.ย. 2558
ผู้เข้าชม : 560

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๒ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยกำหนดจัดประชุมสัมมนาฯระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ -๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๒ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยกำหนดจัดประชุมสัมมนาฯระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ -๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม