ยินดีต้อนรับ คณะครู,นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางฝ้าย

วันที่ 12 มิ.ย. 2558
ผู้เข้าชม : 546
นางกัลยา หอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์,นายวชิรวิทย์ นิติพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ,คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร,คณะครู,คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัดบางฝ้าย จังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ร่วมฟังการบรรยายภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมร่วมถึงการเข้าชมห้องสภานักเรียนและเปิดโอกาสให้คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนสอบถาม คลิกดูภาพกิจกรรม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นางอุไรรันต์ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน,คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรีนและคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมต้อนรับ คณะครู ,นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยนางอุไรรัตน์ บุญจันทร์ กล่าวต้อนรับ และคณะกรรมการสภานักเรียนได้นำเสนอกิจกรรมสภานักเรียนและมีการประชุมสภานักเรียน และได้เปิดโอกาสให้คณะศึกษาดูงานได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม
นางกัลยา หอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์,นายวชิรวิทย์ นิติพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ,คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร,คณะครู,คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัดบางฝ้าย จังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ร่วมฟังการบรรยายภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมร่วมถึงการเข้าชมห้องสภานักเรียนและเปิดโอกาสให้คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนสอบถาม คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นำโดยนางเพลินพิณ จันทร์อ่อน และคณะครูแกนนำ ร่วมจัดกิจกรรม "ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย" ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเทพผดุงพร 2 เพื่อเป็นการวางรากฐานการดำเนินวิถีชีวิตประชาธิปไตย แก่นักเรียนแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนางกัลยา หอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในเปิดการอบรม คลิกดูภาพกิจกรรม