ยินดีต้อนรับ คณะครู,นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพรชบุรี

วันที่ 04 มิ.ย. 2558
ผู้เข้าชม : 582
     นางอุไรรันต์ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน,คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรีนและคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมต้อนรับ คณะครู ,นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยนางอุไรรัตน์ บุญจันทร์ กล่าวต้อนรับ และคณะกรรมการสภานักเรียนได้นำเสนอกิจกรรมสภานักเรียนและมีการประชุมสภานักเรียน และได้เปิดโอกาสให้คณะศึกษาดูงานได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นางอุไรรันต์ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน,คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรีนและคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมต้อนรับ คณะครู ,นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยนางอุไรรัตน์ บุญจันทร์ กล่าวต้อนรับ และคณะกรรมการสภานักเรียนได้นำเสนอกิจกรรมสภานักเรียนและมีการประชุมสภานักเรียน และได้เปิดโอกาสให้คณะศึกษาดูงานได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม
นางกัลยา หอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์,นายวชิรวิทย์ นิติพันธุ