โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

วันที่ 02 เม.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 1089
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซาง 2 จัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพเป็นฐาน  ระหว่างวันที่  14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซาง 2 จัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556