เข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ศูนย์ PEER อำเภอแม่ทะ

วันที่ 06 มิ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 192
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.สิงห์แก้ว ประเสริฐ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มของศูนย์พัฒนาการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอแม่ทะ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ จำนวน ๑๒๐ คน โดยมี ผอ.ประเสริฐ เชื้อจิ๋ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน กล่าวรายงาน


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้จัดอบรมพัฒนานักเรียนต้นแบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรสภานักเรียนให้เข้มแข็ง สร้างผู้นำประชาธิปไตยในโรงเรียน สร้างเครือข่ายระหว่างกันและกัน และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนในการนำความรู้และประสบการณ์ไปดำเนินงาน พัฒนาโรงเรียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น.
ท่านพินิจ จันทรสุรินทร์ เยี่ยมชมศูนย์อาเซียน หลังจากวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานหลังใหม่
ศูนย์ PEER Centerอำเภอแม่พริก โรงเรียนอนุบาลแม่พริกฯ จัดอบรม English Summer Camp Primary Education English Resource center Maephrik District Lampang Primary Enducational service Area office 2 ณ เทศบาลตำบลแม่พริก ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2556 โดยรองฯจิรวัฒน์ ปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิด