เข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ศูนย์ PEER อำเภอแม่ทะ

วันที่ 06 มิ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 584
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.สิงห์แก้ว ประเสริฐ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มของศูนย์พัฒนาการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอแม่ทะ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ จำนวน ๑๒๐ คน โดยมี ผอ.ประเสริฐ เชื้อจิ๋ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน กล่าวรายงาน


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ท่านพินิจ จันทรสุรินทร์ เยี่ยมชมศูนย์อาเซียน หลังจากวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานหลังใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้จัดอบรมพัฒนานักเรียนต้นแบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรสภานักเรียนให้เข้มแข็ง สร้างผู้นำประชาธิปไตยในโรงเรียน สร้างเครือข่ายระหว่างกันและกัน และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนในการนำความรู้และประสบการณ์ไปดำเนินงาน พัฒนาโรงเรียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น.
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองวิบูลย์ ทานุชิต รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอแม่ทะ ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ จำนวน ๖๐ คน โดยมี ผอ.ประเสริฐ เชื้อจิ๋ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน