ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 10 ต.ค. 2556
ผู้เข้าชม : 1638
นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.crru.ac.th/index.php
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.crru.ac.th/index.php
นักเรียนที่สมัครโควตาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2557 ให้ติดต่อยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร เเละค่าธรรมเนียมการสมัครที่งานแนะแนว โรงเรียนพานพิเศษพิทยา (ครูกรองนภา ผกาผล) ตั้งเเต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2556
ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถดูรายละเอียดเเละสมัครได้ที่ http://www.niets.or.th/index.html