โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

แนะนำคุณครูผู้สอนใหม่ของ โรงเรียนสคูลเว็บ

วันที่ 09 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 5
แนะนำคุณครูผู้สอนใหม่ของ โรงเรียนสคูลเว็บ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสคูลเว็บ เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
แนะนำคุณครูผู้สอนใหม่ของ โรงเรียนสคูลเว็บ
โรงเรียนสคูลเว็บ เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช